جریمه کمیته انضباطی برای سرخابی‌ها، تراکتورسازی و پیکان