انتقاد رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه از دولت روحانی به دلیل کم توجهی به آموزش و پرورش