برگزاری جشنواره علامه بلادی در بوشهر/ دیپلماسی برخورد وزارت خارجه با عربستان بیش از حد انتظار است