پرداخت 200 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی