روشهای استعلام اعتبار و اعلام پایان بسته‌های اینترنت ایرانسل تشریح شد