مدیریت پسماند در شرق تهران مطلوب نیست/ 3 کارخانه زباله‌سوز در استان تهران احداث می‌شود