موگرینی: روسیه اغلب شریک سازنده‌ای در مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است