فارس میزبان نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور، آبزیان و دامپزشکی