نوجوان پرتابگر آذربایجان غربی عازم مسابقات قهرمانی آسیا شد