راهنمای ملی آسم تدوین شد/مرگ سالانه ۲۵۰ هزار نفر در دنیا بر اثر بیماری سل