ریزیش دیواره‌ چاه فاضلاب دو کشته و مصدوم بر جا گذاشت