کمیته ملی المپیک پاداش کسب سهمیه المپیکی‌های برزیل را پرداخت کرد