ترویج عزاداری سکولار و بی‌خاصیت خطرناک‌ترین حرکت علیه شیعه است