اعلام مصدومیت ها از طریق اینجانب خواهد بود | کادر فنی استقلال می تواند از همه بازیکنان استفاده کند