نوستالژی/ نوجوانی های رسول نوید کیا و حسین پاپی در اصفهان