سیستم بهداشتی قوی عامل موفقیت ایران درکاهش مبتلایان به مالاریا است