زمان مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد