رشد ۳۰ درصدی بارندگیها در اردبیل/ بیشترین بارشها در شمال استان