کاهش 50 درصدی کانون‌های مبتلا به بیماری VHS در مزارع پرورش ماهی