روایت گاردین از خشونت جنون‌آمیز مردان افغان علیه زنان /داستان دلخراش زن جوانی که شوهرش دماغ و لب‌ها