جایزه رقابت بین المللی عکس «اربعین» به هنرمند اردبیلی اهدا شد