ابلاغ بخشنامه جدید درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی