افتتاحیه یازدهمین نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان ممتاز کشور برگزار شد