حضرت آیت الله خامنه‌ای : به مذاکره با رعایت خطوط اصلی ادامه دهید/