پاسخ فرمانده کل قوا به تهدید نظامی مقامات آمریکا/ اولاً غلط می کنید، ثانیا دوران بزن و در رو تمام شده