مدیر فیس بوک اعتقادی به رایگان بودن اینترنت ندارد!