رای‌گیری درباره طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای پنجشنبه هفته جاری