بیانیه کانون هواداران پرسپولیس/ پرطرفدارترین تیم آسیا هیچگاه تنها نخواهد بود/ سکوهای آزادی را به تسخ