گشايش نمايشگاه بين المللي نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي در تهران