آلن ایر: ریاض قول داده از بمب های خوشه ای آمریکایی درست استفاده کند/حمله به یمن، دفاع عربستان از خود ا