همراه اول از بسته‌های جدید اینترنتی نوترینو با حجم‌های متنوع رونمایی کرد (به همراه تعرفه‌ها)