گزارشی کوتاه از مراسم اعتکاف در دانشگاه علامه طباطبایی