رهبر معظم انقلاب: باید عظمت و هیبت ملت ایران محفوظ بماند/ بی آبرویی امریکا با حمایت از جنایت عظیم سعود