اکسپریا سی 4؛ گوشی میان رده سونی برای جلب رضایت دوستداران سلفی معرفی شد