سرمستی و قاسمی راهی نیمه‌نهایی شدند/ اسماعیل‌پور به یک‌چهارم رسید