تیموریان روز یکشنبه دوباره مرامش رانشان می دهد | کرار برای بازی تراکتورسازی انگیزه بالایی دارد