واعظی: مشکلات اخیر وایبر ارتباطی به اینترنت داخلی ندارد