معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: شهدا، بالاترین سرمایه خود را تقدیم کشور کردند