سرپرست پدیده: بازیکنان به نشانه اعتراض تمرینات را تعطیل کردند | باید مقابل فولاد بازی کنیم