مراسم تکریم و معارفه معاونین حوزه علمیه خواهران برگزارشد