کانون وکلا پشتیبان قوه قضائیه در برپایی عدالت و حق باشد