تظاهرات سراسری برای همبستگی با مردم یمن بعد از نماز جمعه برگزار می‌شود