تعداد بازیکنان بازی Hearthstone به ۳۰ میلیون رسیده است