وزیربهداشت: زمینه حذف بیماری مالاریا در کشور فراهم شده است