قدردانی مدیر ورزش‌های کمیته بین‌المللی المپیک از رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان