بوفون: ۹ سال است که ضربات پنالتی تیمم را نگاه نمی‌کنم