دومین اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین با حضور 9 ورزشکار برگزار می‌شود