امام جمعه خورموج بوشهر: راه شهدا امتداد مسیر امام حسین است