استاندار ایلام: ظرفیت بسیج باید برای اجرای طرح های محرومیت زدایی بکارگیری شود