اسدی: کرسی کفاشیان در AFC اهمیت زیادی دارد/ مایلی‌کهن در فوتبال بماند و به انتقاداتش ادامه دهد